ikona kotle

Servis plynových kotlů

Proč dělat každý rok servisní prohlídku?

Servisní prohlídka plynového kotle

Tak jako automobil potřebuje pravidelné kontroly a výměny opotřebovaných komponent, vyčištění, promazání, totéž platí i pro plynový kotel. Ideálně nechat kotel prohlédnout autorizovanou firmou výrobce každých 12 měsíců a to bez ohledu na skutečnost, že nevykazuje žádnou známku poruchy. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika. Vysvětlení a ukázka z praxe.

Pro vysvětlení na základě častých dotazů:
- právnické osoby jsou povinny provádět servisní prohlídky jednou ročně
- fyzické osoby dle §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb jsou povinny jednou ročně provádět kontroly plynového zařízení, servisní prohlídka je doporučení od výrobce

servisní prohlídka kotle

servisní prohlídka - vyčištění, seřízení, kontrola funkcí, nastavení, měření spalin, kontrola bezpečnosti

kontrola plynového zařízení (kotle) - kontola těsnosti plynovodu od spotřebiče k plynoměru, funkčnost a přístupnost armatur, měření spalin

Revize plynového kotle

Servisní prohlídka a revize není totéž. Revize plynových zařízení je možné rozdělit na výchozí a provozní.
Výchozí revize se provádí vždy před uvedením zařízení do provozu a zajišťuje ji dodavatelská firma, většinou v rámci dodávky. Pokud se revize nevykoná, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím.
Provozní revize se provádí jednou za tři roky a zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení.

Ukázka z praxe od servisního technika

Servisní prohlídka silně zanešeného atmosferického kotle Junkers

před vyčištěním

Na tomto videu vidíte ukázku z praxe pořízenou naším servisním technikem, jak to vypadá v případě zanešeného kotle. Můžete si všimnout, že z důvodu zanešeného (neprůchozího) výměníku, plamen hledá cestu z vnější strany výměníku, což je samozřejmě špatně a životu nebezpečné!

Čištění výměníku

Takto probíhá čištění výměníku. Jak se říká v našem oboru, čištění mokrou cestou, kterou naši technici preferují. Na této ukázce ukázce vidíte značně zanedbaný a neudržovaný spotřebič, pokud děláte pravidelnou údržbu 1x ročně, nemělo by to takto vypadat.

Vyčištěný výměník

výměník kotle junkers

Takto vypadá výměník po vyčištění. Průchozí a neucpaný, tudíž nic nebrání průchodu spalin.

po vyčištění

Zde po vyčištění a seřízení spotřebiče si můžete všimnout, že plamen již hoří jak má(vzhůru uvnitř výměníku).

U takto zanešeného plynového kotle jde opravdu o bezpečnost a vaše zdraví! Proto význam servisní prohlídky nepodceňujte.

ukázky zanešených spotřebičů

#

Atmosferický kotel

#

Kondenzační kotel

#

Atmosferický kotel