ikona kotle

Uvedení kotle do provozu

Vaillant - Protherm - Junkers - Bosch - Wolf

Pro uvedení kotle do provozu je potřeba doložit:

- revize spalinových cest, plynu, elektra
- záruční list

Úkony při uvedení do kotle do provozu
- kontrola těsnosti plynových spojů ve spotřebiči včetně dopojení kotle k uzávěru plynu
- kontrola těsnosti spojů topné a užitkové vody v kotli
- kontrola umístění spotřebiče kde je umístěn (kubatura, přísun vzduchu apod.)
- kontrola správnosti hydraulického a elektrického zapojení
- seřízení kotle, nastavení parametrů řídící jednotky
- odzkoušení bezpečnostních prvků kotle
- připojení a nastavení termostatu, regulace
- seznámení s obsluhou ovládání kotle, termostatu, regulace
- potvrzení záručního listu

uvedení kotle